Plattformen-01-v2-1-1
Sluta leta, börja leda

En modern content services plattform för effektiv informationshantering

Vår mission är enkel - vi hjälper våra kunder att skapa ordning ur informationskaos. Det ger lägre kostnader, minskad risk och minskad informationsstress hos medarbetarna.
Centuri är baserad på 25 års kunnande och erfarenhet. En erfarenhet som gör att vi förstår vad som skapar värde och är viktigt att fokusera på. Resultatet är sex fokusområden som genomsyrar all vår utveckling.
Vi fokuserar på operationella flöden, håller oss till det vi är bäst på och skapar helhetslösningar som skapar värde för dig som kund. Du kan läsa mer om våra olika funktioner här nedan.

 

 

Våra fokusområden

Enkelt-200x200 Användarvänlighet

Mindre upplärningsbehov, mer intuitivt och plattformsoberoende

Läs mer
Bullseye-01-1K-200x200 Hitta snabbt och enkelt

Intelligent sökning, metadatadrivet och anpassat till olika sökbeteenden Läs mer
Cogwheel-200x200 Rätt saker i rätt tid

Intelligent processtöd, villkorsstyrda formulär och flöden Läs mer
Puzzle-01-v3 200x200 Lätt-integrerat

Automatiserade överföringar mellan system, publicering där det är relevant Läs mer
Clock-200x200 Konfigurerbar och flexibel

Ändras i takt med tiden, utan teknisk utveckling och med korta ledtider Läs mer
Lock-200x200 Säkerhet och integritet

Säker lagring, autenticering och behörigheter, GDPR och säker livscykel Läs mer

Våra funktioner

2c8 processer 200x130 Processhantering

Visualisering av verksamheten från alla perspektiv - processer, organisation, krav, RASCI m m

Läs mer om processhantering
Risk 200x130 Riskhantering

Riskhantering i sann PDCA-anda. Från proaktiva riskkartläggning till åtgärder och återkoppling.

Läs mer om riskhantering
Dokumenthantering 200x130 Dokumenthantering

Processtöd för effektiv framtagning, intelligent sökning för att hitta och livscykelhantering för säkrad kvalitet

Läs mer om dokumenthantering
Ärende 200x130 Ärendehantering

Körbara processer för allt från leveranskontroller till kundärenden. Och avvikelser, egenkontroller, internrevisioner och mycket annat däremellan

Läs mer om ärendehantering
Avtal 200x130 Avtalshantering

Full koll på alla avtal - uppsägningstider, avtalsuppgifter, motparter. Strikt styrning av insyn och behörigheter. Och koppling till e-signeringslösningar

Läs mer om avtalshantering
Kompetens 200x130 Kompetenshantering

Säkerställer kompetenser och behörigheter och ger en överblick över organisationens kompetensluckor. Hanterar delegeringar och uppdrag.

Läs mer om kompetenshantering