Effektivitet och bättre arbetsklimat på samma gång

Lösningar för Verksamhetsledning

Det är inte alltid effektivitetsförbättringar och nöjdare personal går hand i hand. Men en effektiv informationshantering skapar överblick, minskar stressen och ökar trivseln samtidigt som du kan öka effektivitet och kvalitet.

  • Minska informationsbristkostnaderna
  • Förbättra kvaliteten och sänk risken
  • Minska informationsstressen
  • Minska dubbelarbetet
 
Ärendehantering
 
Räknesnurra screenshot
 
Minska informationsbristkostnaderna

Effektivare informationshantering

Strukturerade informationsflöden minskar administrationen och gör att fler kan ägna arbetstiden åt arbete som är värdeskapande.

Centuri hjälper er att effektivisera och kvalitetssäkra informationsprocesserna och minska tiden det tar att söka efter information.

Strukturerade processer med verktyg för effektiv hantering, tydlig livscykelhantering och integrerade systemflöden kan skapa stora värden.

Läs mer och gör testet
 
PDCA 550x400
 
Hantera risker och fånga möjligheter - i realtid

Proaktiv riskhantering

Ett proaktivt förhållningssätt är nyckeln för ett framgångsrikt förbättringsarbete.

Med Centuri minskar du inte bara riskerna genom att medarbetarna hittar relevant och kvalitetssäkrad information. Med hjälp av Centuri Riskhantering får du full koll över alla rapporterade brister i verksamheten, kartlägger enkelt verksamhetens risker och säkerställer åtgärder som ökar kvaliteten och minskar riskerna i verksamheten.

Läs mer om riskhantering
 
 
Casefilm

Från administration till verksamhetsutveckling

Uddeholm AB behövde ett anpassningsbart system med stor frihet för att digitalisera en av Sveriges äldsta industrier.

Hör Mikael och Andreas berätta om hur Centuri bland annat effektiviserat deras kvalitetsarbete.

 
rätt sak i rätt tid 550x400
 
Minska informationsstressen

Rätt saker till rätt person i rätt tid

Att minska informationsbruset är troligen det bästa du kan göra för att öka trivseln. Centuri är byggt för att vara individorienterat - på riktigt - och filtrera bort bruset.

Med informationsstyrning i Centuri kan du vara säker på att varje medarbetare snabbt och enkelt når den information som är relevant och slipper söka ibland information som inte är aktuell för dom eller fundera på om informationen är korrekt.

Med en personligt filtrerad läs-vy för publicerad information och en personlig "Att Göra"-vy för allt där man förväntas agera så blir vardagen lite enklare. Och arbetsmiljön lite trevligare.

Boka möte
 
flexibelt 550x400
 
Minimera dubbelarbetet

Smarta integrationer ger effektivare informationsflöden

Trött på informationsöar som inte pratar med varandra? Dubbelarbete som inte skapar värde?

Med Centuri får du en plattform som enkelt hämtar och lämnar information från andra system. Låt medarbetarna hitta informationen där de behöver den och slippa leta i olika system för att få överblick. Hämta automatiskt in till exempel kunduppgifter eller orderinformation till ärenden, se relaterade ärenden utan onödigt letande eller få händelser i ett system att skapa händelser i ett annat. Skapa ett sammanhängande ekosystem och minimera onödigt manuellt arbete. Det sparar både pengar och ökar kvaliteten.

Läs mer
 
 
 
Centuri-plattformen

Den bästa arbetsuppgiften är den man inte behöver göra

Läs mer om plattformen. Så här fungerar det
Plattformen-01-v2-1-1