Processvisualisering

Mer än bara processkartor

Med Centuri får du inte bara en ritplatta där du kan rita upp dina processer och koppla dokument till. Vi har istället integrerat 2c8 Modeling Tool, ett objektbaserat verktyg som ger dig helt andra förutsättningar att utveckla din verksamhet

 
2c8 processer web
 
 

Svårt att få överblick över ledningssystemet?

Hur hänger processerna ihop med organisationen? Vilka system används i vilka processer? Vem är ansvarig för vad? Vilka krav påverkar vilka processer. I vilka forum fattas vilka beslut?

Frågorna kring hur verksamheten egentligen är tänkt att fungera kan vara många och samsyn och överblick är avgörande för verksamhetens framgång. En tydlig visualisering av ledningssystemet är många gånger bra för att hjälpa medarbetarna att få överblick.

Med enklare process-ritnings-verktyg blir tyvärr utmaningarna att få de olika dimensionerna att hänga ihop ofta stora och innebär mycket dubbelarbete. 

Bristande metodstöd leder till att olika medarbetare använder olika symboler så det ser olika ut i olika processer och modeller och utan tydliga framtagningsprocesser är risken stor för bristande samsyn.

 
 

Se verksamheten ur alla perspektiv

Med Centuri och 2c8 får du ett ledningssystem som ger överblick över verksamheten och där teori blir verklighet med körbara processer.

Här är ett urval funktioner som hjälper dig skapa ett visuellt och levande ledningssystem

Fördela ansvaret och rita lika
 • Inbyggt metodstöd som gör att du kan sätta en verksamhetsstandard över vilka objekt som används till vad. Gör att användarna kan rita lika även om de inte sitter bredvid varandra
 • Processtöd som säkerställer granskning och godkännande så att processägarna har full kontroll över vad som är godkänt och inte
 • Versionshantering
Koppla dokument, risker och körbara processer
 • Full tillgång till alla dokument i Centuri, vilka kan dras och släppas över modeller och aktiviteter i kartorna
 • Enkel koppling av nya dokument och kartor i samband med skapandet
 • Koppling mellan processaktiviteter och risker i riskregistret
 • Möjlighet att koppla körbara processer direkt till kartorna
 • Länkning till externa system från kartorna
Se verksamheten ur alla perspektiv
 • 2c8 är objektsbaserat vilket innebär att objekten återanvänds och ändrar du på ett ställe får det genomslag på alla ställen där objektet används utan extra arbete.
 • Visualisering kan göras ur en mängd olika perspektiv; process, informationsmodeller, RASCI, intressentmodeller, organisation, krav osv.
 • Publicering i Centuri eller på t ex Intranät
 • Alla modeller översätts också till en mappstruktur för de som hellre söker information på ett mer traditionellt sätt
 
 

2c8 är objektbaserat vilket gör att om ett objekt ändras på ett ställe så slår det igenom på alla ställen där objektet används. Det innebär också att det är lätt att växla mellan olika vyer och se samma information ur olika perspektiv.

 
 

En plattform för effektivare informationshantering

Centuri är en IT-plattform för informationshantering som hjälper företag och organisationer att göra informationssökning enklare, effektivisera informationsprocesser och skapa smartare digitala ekosystem formade efter verksamheternas syften och mål.

 • Användarvänligt
 • Intelligent sökning
 • Effektivt processtöd
 • Smidiga integrationer
 • Enkelt att ändra 
 
 
 
 
Läs mer om Centuris lösningar för informationshantering

Sluta slösa tid på onödigt arbete

Centuri är ett heltäckande och intuitivt system för informationshantering som hjälper er att öka effektiviteten och kvaliteten i er verksamhetsinformation samtidigt som ni minskar informationsstressen hos medarbetarna. 

Läs mer här
centuri-image-04-1x1
 
 
2c8 processer
 

Läs mer om 2c8

2c8 är en partner sedan många år och erbjuder en marknadsledande lösning för visualisering av verksamhetsprocesser, organisation m m.

Centuri bygger på en tanke om "best-of-breed". Det innebär att vi fokuserar på det vi är bra på och skapar partnerskap med produkter som kompletterar vår kompetens. Allt för att ge dig som kund den absolut bästa lösningen istället för att försöka vara halvbra på en massa saker själv.

Gå till 2c8