Dokumenthantering

Gå från dokumentkaos till ordning och reda

Med dokumenthanteringen i Centuri ser du till att alla dina dokument följer ett bestämt flöde, hanteras på rätt sätt i hela livscykeln och är enkla att hitta. Det minskar inte bara stöket, det minskar stress och risken att göra fel.

 
Dokumenthantering
 
 

Faller din dokumenthantering ihop så snart du tittar bort?

Instruktioner, avtal, blanketter, rutiner och protokoll. Listan på dokument som flödar i verksamheter kan göras lång. Att få översikt över alla dokument och se till att de hanteras som de ska varje dag är en utmaning.

Att skapa ordning är ingen konst. Svårigheten ligger i att hålla ordning. Många har säkert försökt att få alla att benämna dokument enligt ett visst regelverk, och försökt vara tydlig i vilken information som ska lagras i vilken mapp på servern eller i molnet. Och allt brukar fungera i ungefär en månad.

En dåligt systemstöd för dokumenthantering leder inte bara till en stökig vardag (vilket är jobbigt nog) utan också problem som:

Dubbelarbete
Om informationen är splittrad eller man inte hittar den riskerar man att skapa dokument som redan finns.

Felaktiga beslut
Om informationen är för gammal eller inte stämmer kan det påverka de beslut som tas.

Bristande överblick
Om informationen inte hittas snabbt och enkelt när man behöver den så är det ingen som tar den till sig. Något som snabbt leder till brister i gemensamma arbetssätt och lågt engagemang

 
 

Effektivitet och ordning och reda, från skapande till arkivering

Centuri gör att du enkelt får en bra struktur för din verksamhets information – helt anpassat efter vad ni jobbar med, vilka arbetssätt ni har och vilka regelverk ni behöver följa.

I Centuri sätter du upp flöden för alla typer av dokument så de hanteras på rätt sätt genom hela livscykeln – från att de skapas, tills att de arkiveras. Effektiv dokumenthantering handlar inte bara om lagring. Det handlar om hela processen - från mallar till processtöd för granskning och godkännande, publicering, sökbarhet, rättighetsstyrning och hantering över hela livscykeln.

Centuri uppfyller mycket stränga krav på spårbarhet, versionshantering och rättighetsstyrning. Ju hårdare regulatoriska krav du har och ju mer komplex din verksamhet är, desto mer kommer du att uppskatta all funktionalitet i Centuri.

Här är ett urval funktioner som hjälper dig hålla ordning på dina dokument

Gör det smidigt att läsa

 • Publicera på hur många ställen du vill för att medarbetarna ska hitta informationen. Ändrar du på ett ställe så ändrar du på alla. Slipp en massa kopior och versioner i olika mappar och mailkorgar.
 • Separation mellan arbetsdokument och publicerade dokument så att endast publicerade dokument visas för allmänheten.
 • Jämförelsedokument så att ni snabbt kan se skillnader mellan publicerad version och tidigare utgåva.
 • Kommentarsfunktion som gör att läsare kan skriva kommentarer till dokumentägaren som t ex behov av förtydligande, felaktigheter eller annat.

Gör det smidigt att skapa

 • Hanterar de allra flesta typer av filer: text (tex MS Office), ljud, film, zip-filer, pdf:er, dwg-filer m fl.
 • Standardiserade aktiviteter för utfärdande, samarbete, remissförfarande, godkännande, publicering och liknande – beroende på dokumenttyp.
 • Obegränsat antal dokumenttyper med tillhörande regelverk kan hanteras i systemet.
 • Mallar i standardformat med automatiserad inmatning av metadata och specialanpassning för olika dokumenttyper.
 • Möjlighet till utökade metadata, klassificeringar och kategoriseringar per dokumenttyp.
 • Komplett livscykelhantering för dokument med revisionscykler, versionshantering, villkor för arkivering och gallring.

Gör det smidigt att följa regelverk

 • Möjlighet till begränsad insyn i informationsytor och sekretessklassning av enskilda dokument.
 • Möjlighet till digital signering vid exempelvis godkännande.
 • Möjlighet till automatiserad gallring av dokument enligt angivet regelverk.
 • GDPR-kompatibel hantering av personuppgifter genom ex pseudonymisering, gallring i formulärdata enligt angivet regelverk eller registerutdrag.
 • Automatiserad export till nödlägesdator.
 • PDF/A för överföring till e-arkiv.
 
 

Centuri Dokumenthantering

Med Centuri sparar er verksamhet tid och pengar samtidigt som informationsstressen minskar hos medarbetarna.

 
 

En plattform för effektivare informationshantering

Centuri är en IT-plattform för informationshantering som hjälper företag och organisationer att göra informationssökning enklare, effektivisera informationsprocesser och skapa smartare digitala ekosystem formade efter verksamheternas syften och mål.

 • Användarvänligt
 • Intelligent sökning
 • Effektivt processtöd
 • Smidiga integrationer
 • Enkelt att ändra 
 
 
 

Effektiv dokumenthantering handlar inte bara om lagring. Det handlar om hela processen - från mallar till processtöd för granskning och godkännande och hantering över hela livscykeln.

 
 
 
Läs mer om Centuris lösningar för informationshantering

Sluta slösa tid på onödigt arbete

Centuri är ett heltäckande och intuitivt system för informationshantering som hjälper er att öka effektiviteten och kvaliteten i er verksamhetsinformation samtidigt som ni minskar informationsstressen hos medarbetarna. 

Läs mer här
centuri-image-04-1x1