Mer tid med dina kunder

Lösningar för sälj och kundsupport

I relationen med kund gäller det att snabbt kunna ge rätt svar och leverera en bra kundupplevelse. Med en effektiv informationshantering får du överblick och koll på allt från avtal till produktinformation, hanterar kundärenden och kan snabbt få stöd från övriga organisationen i svåra ärenden eller utförandet av beställningar.

  • Hitta produktinformation enkelt
  • Hantera kundavtal
  • Rätt ärenden till rätt person
  • Hitta enkelt relaterade ärenden
 
Kundsupport 550x550
 
Dokumenthantering 200x130
 
Osäker på om produktinformationen är uppdaterad?

Hitta produktinformation enkelt

Strukturerade informationsflöden med bra livscykelhantering gör att du kan vara trygg i att alltid ha tillgång till aktuell information.

Centuri hjälper er att effektivisera och kvalitetssäkra informationsprocesserna.

Ansvaret för informationen är tydligt och systemet påminner så att ex produktansvarig ser till att granska och uppdatera den. Informationen publiceras strukturerat på det sätt som är relevant för er som har kundkontakten och ni behöver aldrig fundera på om det är rätt version.

Läs mer om dokumenthantering
 
Avtal 200x130-1
 
Säkerställ villkor och korrekt behörighetsstyrning

Hantera avtal

När beslut måste fattas snabbt och direkt i kontakt med kunden behöver man ha säker tillgång till alla relevanta uppgifter.

Med Centuri kan du ge relevant personal tillgång till all viktig informationen, som till exempel avtal, utan att vara orolig för att informationen läcker till de som inte borde se den.

Och med färdiga mallar och tydliga utfärdandeprocesser säkerställer du att avtal och offerter är korrekta och att ni inte missar viktiga villkor. 

Centuri ser till att ni inte läcker pengar eller affärshemligheter.

Läs mer om avtalshantering
 
 
Casefilm

Centuri skapar effektiv kundservice hos Entur

Entur behövde ett ärendehanteringssystem för alla typer av ärenden i sin kundsupport.

Med många olika operatörer och olika typer av ärenden så behövde det vara ett system med bra förmåga till styrning av ärenden och integrationer med andra system.

 
kontor 2 200x130
 
Hantera många intressenter och ärendetyper

Rätt saker till rätt person i rätt tid

Centuri ger dig möjlighet att hantera alla typer av ärenden och säkerställa att rätt person blir involverad vid rätt tillfälle. 

Med allt ifrån supportärenden som ska till IT, snabba enkla frågor som kan hanteras direkt och komplexa ärenden som kräver diskussioner fram och tillbaka så gäller det att kuna anpassa flödena så att de passar olika behov.

Med informationsstyrning i Centuri kan du vara säker på att rätt medarbetare blir involverad vid rätt tillfälle för att lösa kundproblem, oavsett var de sitter i organisationen. 

Läs mer om ärendehantering
 
woman-use-of-mobile-200x130
 
Ta tillvara kunskapen

Hitta enkelt relaterade ärenden

Med Centuri hittar ni enklare mönstren och kan ta tillvara kunskapen.

Genom en enkel snabbsökning inifrån ärenden kan du hitta relaterade ärenden. Det kan vara tidigare ärenden på samma kund, eller information om hur ni hanterat liknande ärenden tidigare. Ni kan också koppla ihop ärenden som gäller samma sak och hantera dom mer rationellt.

Med kopplingen till riskregistret får du snabbt en blick över trendande fel i organisationen. Ni får en bättre bild av grundorsakerna och kan givetvis åtgärda fel samt skapa kunskapsartiklar som hjälper medarbetarna att bättre hantera situationer som dyker upp.

Boka möte
 
 
 
Centuri-plattformen

Den bästa arbetsuppgiften är den man inte behöver göra

Läs mer om plattformen. Så här fungerar det
Plattformen-01-v2-1-1