Kvalitetschefer

Skapa en kultur av kontinuerlig förbättring

Effektiva och kvalitetssäkrade processer är inte något som är absolut och slutgiltigt utan något man hela tiden behöver utveckla i takt med ändrade krav och förutsättningar.

Centuri hjälper dig i hela förbättringshjulet, från planering till uppföljning.

  • Visualisera processer
  • Hantera risker
  • Hitta snabbt och enkelt
  • Kvalitetssäkra era flöden
 
PDCA
 
2c8 processer 550x400
 
Visualisera processer

Mer än bara processkartor

Med Centuri får du inte bara en ritplatta där du kan rita upp dina processer och koppla dokument till.

Med vår integration till 2c8 Modeling Tool får du ett objektbaserat modelleringsverktyg. Det betyder att objekt återanvänds och du kan se information ur olika perspektiv - informationsmodeller, roller och ansvar, intressentmodeller och mycket annat. Med inbyggt metodstöd kan du dessutom säkerställa att alla "ritar" lika. Och givetvis kopplar du på dokument och körbara processer i Centuri enkelt med drag-o-släpp funktionalitet. Läs mer om processhantering
 
PDCA 550x400
 
Hantera risker

Hantera risker och fånga möjligheter – i realtid

Med riskhantering i Centuri kan du hantera din verksamhets risker och åtgärda grundproblem istället för att ständigt hantera symptom. 

Oavsett om ni arbetar enligt HACCP, ISO 9001, ISO 14001 eller Part11 så är en proaktiv riskhantering avgörande för att minimera brister i verksamheten.

Centuri stödjer hela PDCA-cykeln, från riskidentifiering till åtgärder och återkoppling för korrigeringar.

Läs mer om riskhantering
 
Användarcentrerat 550x400
 
Hitta snabbt och enkelt

Användarcentrerat och smart

Att säkerställa att personalen hittar relevant och kvalitetssäkrad information är en utmaning för många kvalitetsansvariga.

Med Centuri får ni en individcentrerad användarupplevelse med processkartor, flexibla och verksamhetsanpassade taggstrukturer och en intelligent fritextsökning som ger ett relevansbaserat sökresultat baserat på vem som söker. 

Så här fungerar det
 
rätt sak i rätt tid 550x400
 
Kvalitetssäkra era flöden

Rätt saker i rätt tid

Processtödet i Centuri säkerställer att rätt person gör rätt saker i rätt tid. 

Med en av marknadens mest kompetenta och konfigurerbara processmotorer så sätter du själv upp eller ändrar i processerna. Allt för att säkerställa att rätt saker hanteras av rätt person i rätt tid - oavsett vad det gäller.

Läs mer
 
 
 
Ett ledningssystem i världsklass

Vi tar ordning och reda till en ny nivå

Läs mer om våra fokusområden och funktioner.

Så här fungerar det
Plattformen-01-v2-1-1