Cat
OM CENTURI

Vi är besatta av 
ordning.

Centuri har funnits på marknaden sedan 1998 och levererar idag lösningar till över 160 företag och organisationer med närmare 160 000 användare.

Vårt fokus är att underlätta informationssökning, effektivisera informationsprocesser och minimera onödigt arbete genom effektiva ekosystem. Eftersom vi utvecklat systemet själva levererar och ansvarar vi också för supporten av det. Hela tiden säkerställer vi att det klarar de omvärldskrav som ställs, vid exempelvis granskning av certifieringar och ackrediteringar.

Centuri går lika enkelt och snabbt att installera som att anpassa, förändra och konfigurera. 

Password Desktop Approved

Det här är Centuri

Vi levererar ett framtidsorienterat IT-stöd för effektiv dokument-, avvikelse, ärende- och avtalshantering.

Lock

Kvalitet och trygghet

Vi har funnits på marknaden sedan 1998 och levererat lösningar till över 140 företag och organisationer.

Flash

Våra styrkor

Vi ansvarar för helheten genom att äga, utveckla och leverera produkten samt ge support åt våra kunder.

Plant

Socialt och etiskt engagemang

Självklart tar vi ett socialt, miljömässigt och etiskt ansvar för vår samhällsutveckling.

Smiley Happy

Marknadens nöjdaste kunder

Under resans gång har vi samlat på oss en hel del erfarenheter som hjälper oss att nå det målet.

Programming Team Chat

Centuri Användarforum

En aktiv kunddialog är det bästa sättet att mejsla fram en produkt som är användarvänlig.

Våra partners

I de projekt där vi medverkar för att ta Centuri i drift finns det ofta behov av
lösningar inom angränsande områden. Vi har därför byggt upp ett brett nätverk
av samarbetspartners som gör att vi kan förmedla kompetens inom bland annat
processkartläggning, ledningssystem och skanning.