Låt arbetsglädjen göra comeback

Lösningar för Human Resource

Effektiv informationshantering skapar överblick, minskar stressen och ökar trivseln. Relevant för alla personalansvariga som vill skapa arbetsglädje. Centuri erbjuder ett effektivt stöd för flera av de mest informationskrävande HR-processerna.

  • Anställning och onboarding
  • Arbetsmiljöfrågor
  • Kompetensutveckling
  • Personalhandbok
 
humandevelopment 550x550
 
shutterstock_1869874354-1024x750
 
Anställning och onboarding

Onboarding ska göra alla glada

Hantera avtal. Säkerställ att allt är på plats inför första arbetsdagen. Se till att det finns en tydlig introduktionsprocess. Att säkerställa en bra onboarding är inte alltid lätt.

Med Centuri håller du koll på att avtalen hanteras och godkänns av rätt personer, att alla genomför sina aktiviteter så att saker är på plats när er nya medarbetare börjar och att introduktionen täcker in alla delar som det är tänkt. Med Centuris starka behörighetsstyrning och GDPR-funktionalitet är du trygg. Boka möte
 
shutterstock_1855473586-1024x683
 
Få full koll på era kompetenser och behörigheter

Kompetens och behörigheter

Med Centuri Kompetens får du full koll på vem som har vilka kompetenser och behörigheter och säkerställer att de uppdateras när de ska. 

All historik för utbildningar och certifikat går att följa på individnivå och för dig som chef är det lätt att se din organisations totala kompetenstäckning inför till exempel successions- eller semesterplanering.

Läs mer om kompetenshantering
 
a-portrait-of-handsome-metal-industry-worker-in-fa-8PFMEYU-scaled-1
 
Ett aktivt arbetsmiljöarbete gör skillnad

Arbetsmiljöhantering

Oavsett om vi pratar AFS 2015:4, AFS 2001:1, AFS 2014:43, AFS 2020:1 eller Arbetsmiljölagen i stort så är syftet att minska risker och kostnader i verksamheten och se till så att dina anställda mår bra.

Med Centuri kan ni genomföra de egenkontroller och riskbedömningar som behövs, se till att avvikelser rapporteras och att åtgärder sätts in och följs upp.

Du kan också hantera tillbud- och skaderapportering med rapportering vidare till berörda myndigheter, följa upp rehab-ärenden på ett effektivt sätt eller hantera en whistleblowerfunktion och mycket annat

Läs mer om ärendehantering
 
discussing-financial-paper-C4QG6J9-scaled-1
 
Svårt att få ut personalinformation?

Hantera personalhandboken

Att underlätta för linjechefer och medarbetare att hitta HR-relaterad information gör att ni kan ägna er tid där den verkligen behövs.

I Centuri bygger du enkelt upp en personal- och ledarhandbok med information och kopplingar direkt till körbara flöden för alltifrån ledighetsansökningar till reseräkningar och allt annat som kan tänkas behövas. Med Centuri's avancerade sökmotor, behörighetsstyrning och enkelhet i att filtrera informationen säkerställer du att den enskilde medarbetaren hittar den information man behöver när man behöver den.

Läs mer om dokumenthantering
 
 
 
Centuri-plattformen

Den bästa arbetsuppgiften är den man inte behöver göra

Så här fungerar det
Plattformen-01-v2-1-1