Uppfyller socialstyrelsen föreskrifter

Hälso- och sjukvård

Centuri är ett komplett system för hälso- och sjukvård och omsorgsverksamhet och medicinska laboratorier. Systemet uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter och regulatoriska krav även på ackrediterade delar av verksamheten.

Kraftfullt och flexibelt i uppsättningen för att kunna uppfylla verksamhetens olika krav, och samtidigt lättanvänt för medarbetarna ute i verksamheten. Något som givit oss en stor del av Sveriges största vårdgivare som kunder.

  • Användarvänligt och enkelt
  • Stödjer systematiskt kvalitetsarbete
  • Säkrar kompetens och behörigheter
  • Uppfyller även de hårdaste regulatoriska kraven
 
Life science
 
 

Utmaningar inom Hälso- och sjukvård

Få verksamheter har en så stor spännvidd i krav och förutsättningar som just vård och omsorg. Från laboratoriernas strikta krav på metoder och behörigheter till akutsjukvårdens ständiga stress och behov av snabbhet. Och hemsjukvårdens behov av mobilitet och enkelhet.

Enkelhet är avgörande då många användare endast har grundläggande IT-vana och det ibland också kan finnas språkliga begränsningar som gör behovet av tydlig och enkel kommunikation ännu större.

Det är också en verksamhet som är mer beroende än de flesta av den mänskliga faktorn vilket leder till ett behov av att säkerställa att alla har kompetens och behörigheter för att utföra sina uppgifter. 

I en verksamhet som i stor utsträckning hela tiden befinner sig i tidsnöd blir det också viktigt att ändå kunna arbeta systematiskt med kvalitetsutvecklingen med så liten arbetsinsats som möjligt.

Branschen lever i många fall under hård reglering och kontroll av att standards och krav uppfylls. Myndigheter har höga krav på dokumentation och spårbarhet och mängden dokumentation och behovet av kontroll kan ofta innebära att man skapar onödig manuell administration och interna processer utan systemstöd. Resultatet är svårigheter att hitta information och dåligt dokumenterade flöden.  

Centuri som lösning

Centuri  är ett konfigurerbart standardsystem som hjälper dig att få bättre kontroll över verksamhetens alla delar.

Det hjälper er att säkerställa regulatoriska krav och patientsäkerhet samtidigt som det fungerar som ett kraftfullt stöd i att få ihop teoretisk planering med verkligheten.

Med Centuri gör du ditt ledningssystem till ett levande och operativt verktyg för dina medarbetare. Ett system där det är enkelt att  hitta, hantera och underhålla dokument, hantera risker, åtgärder och avvikelser, säkerställa kompetens och behörigheter m m.

25 års erfarenhet av ledningssystem för inom hälso- och sjukvård och medicinska laboratorier och många av Sveriges största vårdgivare som kunder gör oss till ett tryggt val för dig som söker ett system som verkligen fungerar i verksamheten. 

 
achima
akademiska
aleris
doktorse
doktor24
evidia
karolinska
prima
livio
neurology clinic
praktikertjänst
region halland
region jämtland
region västernorrland
region västmanland
synlab
unilabs
sophiahemmet
stockholms sjukhem
capio-logo-1
 
Användarvänligt och enkelt

Skapa ett levande verksamhetssystem

Skärmavbild 2023-06-09 kl. 13.05.10Gör det enkelt för era medarbetare att slippa onödigt arbete.

Färdiga mallar gör det lätt att skriva rätt. Processflöden för handläggning/framtagning, kvalitetsgranskning och godkännande gör att informationen når rätt människor vid rätt tillfällen utan att man behöver fundera så mycket.

För den som söker information hjälper processbilder, taggstrukturer och intelligenta sökalgoritmer till att filtrera bort bruset och snabbt hitta det som är relevant. Rätt information till relevanta mottagare.

Och med Centuri kan du vara säker på att allt fungerar likadant oavsett om ni jobbar på dator, läsplatta eller mobiltelefon. Det gör det enkelt att läsa dokument, rapportera avvikelser eller genomföra egenkontroller - utan några specialappar. Gränssnittet är dessutom likt Microsofts för att man ska känna igen sig.

 
Stöder systematiskt kvalitetsarbete

Förbättra kontinuerligt

centuri9_processer_clear-1-2

Centuri hjälper dig att digitalisera information i hela värdekedjan, från produktutveckling till kundsupport.

Med 2c8 modellerar du och visualiserar verksamhetens processer och dokument-hanteringen ger dig kontroll över all styrande och stödjande dokumentation i hela livscykeln.

Centuris ärendehantering gör att du enkelt kan definiera flöden för allt ifrån produktutveckling,  avvikelser och klagomål, revisioner, avvikelser m m.

Centuris Riskhantering ger dig full spårbarhet på alla verksamhetens risker, möjlighet att koppla åtgärder och följa alla avvikelser i relation till riskerna.

Med Kompetens- och behörighets-hanteringen säkerställer du att alla har relevant kunskap för att utföra specifika arbetsuppgifter.

 
 
Säkrar kompetens och behörigheter

Säkerställ kompetensen

centuri9_processer_clear-1-2En bra och patientsäker vård handlar givetvis om att ha kontrollerade och effektiva arbetssätt och processer. Men framför allt handlar det om att ha medarbetare med kompetens och vilja att alltid leverera en så positiv upplevelse som möjligt i vad som ofta är känsliga situationer.

Med Centuri kan du låta systemet säkerställa kompetenser och behörigheter, delegeringar och uppdrag.

Kompetenskatalogen visar relevanta kompetenser för olika medarbetare, och har man redan utfört delmoment i någon annan kompetens så behöver man inte göra det igen. Processflöden som säkerställer att rätt person godkänner. Automatiska påminnelser när det är dags att förnya. En personlig kompetensöversikt. Och den översikt du behöver vid successions- och semesterplanering. 

I kompetens och behörighetsmodulen hanterar du också delegeringar och uppdrag, säkerställer att båda parter accepterar dom och håller koll på att de hela tiden är aktuella.

 
Uppfyller även de hårdaste regulatoriska kraven

Ett system i hela verksamheten

Skärmavbild 2023-06-09 kl. 13.36.04En av utmaningarna för vården är de skiftande kraven från olika delar av verksamheten. I vissa delar klarar man sig med mindre avancerade funktioner, andra delar extremt hårt regulatoriskt styrda.

Med Centuri kan du anpassa systemet till varierande krav i trygg förvissning att systemet klarar även de hårdaste kraven. Det gör du kan hantera all information på ett ställe och att dina medarbetare inte behöver fundera på var de hittar vilken information.

Centuri erbjuder stöd för livscykelhantering och spårbarhet (audit trail) vad gäller ändringar ända ner till ändringar i enskilda formulärfält. Och givetvis en läslogg med läskvittens. Funktionaliteten för elektroniska signaturer uppfyller alla krav i FDA Part 11, bl a vad gäller hantering av lösenord.

Vi kvalitetssäkrar varje ny version av produkten och säkerställer att ändringar inte påverkar era befintliga konfigurationer. Och färdiga valideringsmallar underlättar arbetet vid uppgraderingar. 

 
 
 
Läs mer om Centuris lösningar

Centuri som ledningssystem

Centuri är ett heltäckande och intuitivt informationshanterings-system som hjälper er att skapa ett levande ledningssystem.

Läs mer här
medicinteknik