Ordning och reda - från skruv och mutter till färdig produkt

Tillverkningsindustri

Centuri är ett IT-stöd som ger er förutsättningar för ett systematiskt och levande förbättringsarbete anpassat till tillverkningsindustrins specifika förutsättningar och krav.

 

  • Håller koll på hela värdekedjan
  • Systematiserar kvalitetsarbetet
  • Gör det enkelt att hitta rätt information
  • Kvalitetssäkrar flödena
 
shutterstock_2272326987
 
 

Utmaningar i tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin tillhör de som börjat nosa mest på digital transformation och omställning. Under begrepp som Industri 4.0 och 5.0 har man genomfört automatisering av produktionsprocesser och gjort flöden smartare och mer effektiva.  Utmaningen nu handlar mycket om att gå från linjära värdekedjor där man ansvarat för hela kedjan själv till mer dynamiska ekosystem där man själv har ansvar för helhetsupplevelsen men bara utför delar av värdekedjan själv. Det ställer helt andra krav på förmågan att fånga signaler och engagera alla - medarbetare, leverantörer och kunder - i kvalitetssäkringen. Kraven på spårbarhet blir därmed allt viktigare.

Automatisering och robotisering har historiskt drivits av förmågan att identifiera driftstopp eller kostnader i själva tillverkningen. I ett dynamiskt ekosystem gäller det att bli lika bra på att förstå vad felaktig kunskap kostar, att vi inte når fram till varandra med rätt information i rätt tid etc. Undersökningar visar på att vi lägger närmare 30% av arbetstiden på att söka och kvalitetssäkra information. Potentialen är med andra ord stor för den som lyckas.

Centuri som lösning

Centuri  är ett konfigurerbart standardsystem som enkelt anpassas till varje organisations unika förutsättningar. Centuri hjälper dig att säkerställa att människor har tillgång till rätt information när de behöver den och där de behöver den.

Med Centuri kan du säkra verksamhetsstyrning och värdeskapande även i en dynamisk värld. Med digitala flöden - som du dessutom enkelt anpassar allt eftersom kraven ändras - så får du koll på allt ifrån produktutveckling och leveranskontroller till kundsupport och kan identifiera kvalitetsbristkostnader och analysera grundorsaker.

Centuri stödjer många av metoderna i Six Sigma och Lean och hjälper dig att skapa ett kontinuerligt lärande och systematiskt förbättringsarbete både vad gäller process, metoder och kompetens.

Att du dessutom enkelt håller reda på all dokumentation kopplat till olika certifieringar - oavsett om du arbetar enligt ISO9001, ISO 14001, ISO 27001, nya hållbarhetsstandarder som t ex ESRS eller något annat - är bara en positiv bieffekt.

 
 
Casefilm

Från administration till verksamhets-utveckling

Hör Uddeholm berätta om hur Centuri effektiviserat deras verksamhet. Möjligheten att konfigurera systemet gör att de kan skapa processer som verkligen skapar värde i organisationen.

 
 
Helhetslösning för kvalitetssäkring

Håll koll på hela värdekedjan

centuri9_processer_clear-1-2Centuri hjälper  dig att digitalisera informationsflödena i hela värdekedjan, från produktutveckling till kundsupport.

Med 2c8 modellerar du och visualiserar verksamhetens processer.

Dokumenthanteringen ger dig full kontroll över all styrande och stödjande dokumentation.

Avtalshanteringen säkerställer hanteringen av avtal och tillstånd. Och våra digitala flöden och verktyg ger dig körbara processer för leveranskontroll, produktutveckling, egenkontroller och internrevisioner, internbeställningar, kundreklamationer och supportärenden m m.

 
Hantera risker proaktivt

Systematisera kvalitetsarbetet

Skärmavbild 2023-06-09 kl. 13.36.04Med våra digitala flöden och verktyg har du ett bra stöd för både 8D, Six Sigma (DMAIC, FMEA, APQP, LPA m m) och Lean.

Centuris Risk-modul gör det enkelt att genomföra proaktiva riskanalyser, identifiera kritiska risker, definiera mätvärden och skapa och genomföra förebyggande åtgärder. Genom att koppla alla avvikelser och reklamationer till riskerna så går det också snabbt att identifiera trendande fel och förstå grundorsakerna bättre.

Och med Kompetensmodulen i Centuri säkerställer du organisationens kunskap och förmåga att utföra arbetet på ett korrekt sätt.

 
 
Säkerställ korrekt information

Filtrera bort informationsbruset

Skärmavbild 2023-06-09 kl. 13.05.10Med Centuri kan ni hantera alla era instruktioner, rutiner, produktdokumentation och checklistor på ett säkert sätt. Färdiga mallar gör det lätt att skriva rätt. Processflöden för samarbete, remiss, kvalitetsgranskning och godkännande säkerställer kvalitet och förankring och versions- och livscykelhantering gör att dokumenten alltid hålls aktuella. Och styrningen vid publicering säkerställer att informationen läses och, i den mån det behövs, kvitteras av de individer som är berörda.

För slutanvändaren hjälper den multipla taggstrukturen och intelligenta sökalgoritmer till att filtrera bort bruset och snabbt hitta det som är relevant. Rätt information vid rätt tillfälle.

För dig som har medarbetare som inte sitter vid datorer hela dagarna så kan vi dessutom, med hjälp av våra REST-baserade API:er och Iframes, visa informationen direkt i produktionssystemen och vi har kvalitetssäkrade rutiner för publicering på anslagstavlor, pärmar etc.

 
Kvalitetssäkra flödena

Rätt sak i rätt tid ger resultat

Skärmavbild 2023-06-09 kl. 13.17.50Processtödet i Centuri säkerställer att rätt person gör rätt saker i rätt tid. Oavsett om det gäller att godkänna ett dokument, hantera en avvikelse, säkerställa behörigheter, hantera projektaktiviteter eller genomföra egenkontroller/revisioner.

Med en av marknadens mest kompetenta och konfigurerbara processmotorer så sätter du själv upp eller ändrar i processerna, utan långa förstudier och teknisk utveckling.

Allt för att säkerställa att rätt saker hanteras av rätt person i rätt tid.

Och med full kontroll på alla flöden blir det också enklare att följa upp resultatet. Oavsett om du väljer att göra det som rapporter i Centuri eller integrerat i en BI-lösning.

 
 
 
Läs mer om Centuris lösningar

Centuri som ledningssystem

Centuri är ett heltäckande och intuitivt informationshanteringssystem som hjälper er att skapa ett levande ledningssystem.

Läs mer här
shutterstock_2075069920