Kompetenshantering

Håll koll på kompetenser och behörigheter

Med Centuris kompetenshantering håller du reda på att rätt medarbetare finns på rätt plats och att de som utför arbetsuppgifterna faktiskt har behörighet att göra det. Du får snabb överblick och god insikt i medarbetarnas kompetenser och säkerställer att verkligheten speglar kompetensbehovet i verksamheten.

 
competence
 
 

Är det svårt att hålla koll på medarbetarnas kompetenser och behörigheter? 

När processerna har optimerats så blir den mänskliga faktorn en allt viktigare del av kvalitetsarbetet. Utan en strukturerad kompetenshantering är det svårt att ha koll på medarbetarnas kompetenser och behörigheter, vilket kan medföra flera risker för verksamheten och den enskilda personens arbete.

En ostrukturerad kompetens- och behörighetshantering kan orsaka: 

Kompetensluckor och fel resurser

Utan översikt över vilka färdigheter som finns i verksamheten är det svårt att identifiera utvecklingsbehov och göra rätt resursallokering.

Ökade kvalitetsbrister i arbetet

Bristande kontroll över att medarbetarna faktiskt har de kompetenser som behövs för en specifik arbetsuppgift ökar risken för fel, vilket kan få konsekvenser på kvaliteten, missnöjda kunder och direkta fel i arbetet.

Otydliga mandat

En otydlig behörighetshantering och bristande kontroll över att båda parter faktisk accepterar vilka behörigheter en individ har skapar underlag för osäkerhet och otydliga mandat.

 
 

Bättre struktur, kontroll och kvalitet med rätt kompetenshantering 

Med Centuri säkerställer du att medarbetarna har de kompetenser och behörigheter som behövs för att driva verksamheten och får kontroll över kompetensbehovet – oavsett typ av verksamhet och vad ni jobbar med.

Ett urval av funktioner som ger dig koll på kompetenser och behörigheter i verksamheten: 

Översikt över kompetenser och behörigheter i verksamheten
 • Du kan enkelt se vem som har vilken kompetens för att utföra specifika arbetsuppgifter.
 • Du kan säkerställa bemanning och successionsplanering.
 • Personlig översikt över alla kompetenser och behörigheter
Kompetenskataloger för alla delar av din verksamhet
 • Parallella kompetenskataloger för olika delar av verksamheten med styrd insyn och godkännandeflöde
 • Möjlighet att definiera giltighetstid för behörighet och krav på uppdatering
 • Delmoment som kan återanvändas i olika kompetenser för att minimera dubbelarbete av medarbetaren.
 • Delmomenten kan bestå av både instuderingsinformation och arbetsmoment som ska utföras under handledning.
 • Möjlighet att använda videos, ljudfiler eller dokument för instuderingsinformation.
 • Automatisk registrering av genomförda instuderingsaktiviteter.
Kvalitetssäkrade processer
 • Progressindikator som visar medarbetaren vilka delmoment som har gjorts och vilka som finns kvar att gå igenom innan det är dags att skicka iväg för godkännande.
 • Godkännandeflöde med elektronisk signering
 • Möjlighet att definiera tidsbegränsade uppdrag och delegeringar med elektronisk kvittens av båda parter
 • Båda parter kan återkalla behörigheter 
Påminnelser om uppdatering av kompetenser
 • När en kompetens behöver uppdateras går det ut påminnelser i god tid och närmaste chef blir påmind och kan stötta sin medarbetare.
 
 

Utrustning och processer blir alltmer lika. Den stora konkurrensfördelen ligger i människorna – i kompetens, kultur, mandat och vilja att alltid leverera värde

 
 

En plattform för effektivare informationshantering

Centuri är en IT-plattform för informationshantering som hjälper företag och organisationer att göra informationssökning enklare, effektivisera informationsprocesser och skapa smartare digitala ekosystem formade efter verksamheternas syften och mål.

 • Användarvänligt
 • Intelligent sökning
 • Effektivt processtöd
 • Smidiga integrationer
 • Enkelt att ändra
 
 
 
 
Kompetenshantering

Håll koll på era kompetenser och behörigheter

Med Centuri har du möjlighet att få ordning och reda på verksamhetens resurser och allokeringen. Vill du veta mer?

Boka möte
Skärmavbild 2020-11-25 kl. 12.34.41