Genvägen till en enhetlig IT-arkitektur

Lösningar för den digitala arbetsplatsen

Den digitala arbetsplatsen innefattar givetvis olika applikationer - för online-möten, chattar och samarbetsforum med mera. En av de viktigaste komponenterna är lösningar för att få ett processorienterat arbetssätt till stånd när medarbetare inte träffas fysiskt.

Centuri erbjuder ett effektivt system för den digitala arbetsplatsen och digitala arbetsflöden.

  • EN plattform för alla typer av information
  • Konfigurerbar och flexibel
  • Säker hantering
  • Enkla integrationer
 
digitalworkplace 550x550
 
korsfunktionellt 550x400
 
EN plattform för alla typer av information

Informationshantering för hela verksamheten

Den digitala arbetsplatsen ställer krav på effektiva digitala processflöden.

Molnlösningar för lagring i all ära, men för en effektiv digital arbetsplats krävs mer.

Med Centuri får du ett system som hanterar hela livscykeln för informationen, från skapande till arkivering. Komplett processtöd, formulärkonfiguration, versionshantering som säkerställer att du inte har olika kopior utspridda på olika ställen. Och du hanterar allt supportärenden till revisioner, dokument, avtal med mera.

Så här fungerar det
 
no-code 550x400
 
Konfigurerbar och flexibel

No-code för effektiv förvaltning

Trött på system som styr hur verksamheten ska fungera? Eller där varje ändring blir ett stort projekt?

Med Centuri får du en no-code-plattform som enkelt konfigureras efter verksamhetens behov. Konfigurationen av formulär omfattar en mängd färdiga formulärkontroller och sker med hjälp av drag-och-släpp, och processflöden sätts upp på ett sätt så att du hela tiden enkelt ser hur det kommer att fungera.

Ingen teknisk utveckling och ett starkt stöd för agil verksamhetsutveckling.

Läs mer
 
IT-säkerhet 550x400
 
Säker hantering

Säkra flöden och full dataintegritet

Säkerhet och dataintegritet är en förutsättning för en trygg digital arbetsplats.

Centuri hjälper dig att säkerställa dataintegritet. Alla förändringar loggas, processmotor och livscykelhantering säkerställer att informationen hanteras på det sätt ni bestämt, och behörighetskontrollen ser till så att inga obehöriga vare sig kan se eller editera informationen.

Läs mer
 
Integrations 550x400
 
Trött på informationsöar som inte hänger ihop?

Enkla integrationer

Oro för att inte veta var man förväntas hitta, eller lagra, vilken information. Dubbelarbete. Dubletter av information. Resultatet av informationsöar som inte hänger ihop är uppenbart.

Med Centuri får du en plattform som är byggd för att vara en integrerad del i din IT-arkitektur. Färdiga komponenter för att publicera information där det är naturligt att leta, öppna API-er för att hämta och lämna information från andra datakällor, och möjlighet att få händelser i ett system att skapa aktiviteter i ett annat. Allt för att automatisera och minska det manuella arbetet.

Läs mer
 
 
 
Centuri-plattformen

Den bästa arbetsuppgiften är den man inte behöver göra

Så här fungerar det
Plattformen-01-v2-1-1