Ordning och reda från ax till limpa

Livsmedel

Centuri hjälper många av våra mest kända livsmedelstillverkare att uppfylla regulatoriska krav och skapa effektiva digitala flöden som gör informationen lätt att hitta och ser till så att inget faller mellan stolarna.

 

  • Visualiserar era processer
  • Systematiserar kvalitetsarbetet
  • Gör det enkelt att hitta rätt information
  • Kvalitetssäkrar flödena
 
shutterstock_2082449149
 
 

Utmaningar i livsmedelsindustrin

Kraven på kvalitet och säkerhet i livsmedelshanteringen blir allt högre. Förutom traditionella frågor kring livsmedelssäkerhet så behöver man som leverantör också ta allt större hänsyn till sårbarheten inom råvaruförsörjning. Det ökar också kraven på att inte bara kunna hantera uppkomna fel i produktionen snabbt utan också att kunna anpassa hela organisationen till förändringar i olika delar av värdekedjan. Behovet av ett proaktivt riskarbete, att snabbt kunna förändra och nå ut med relevant information och behovet av att fånga upp signaler från kunder och organisation blir alltmer avgörande för framgång.

Centuri som lösning

Centuri är ett konfigurerbart standardsystem som enkelt anpassas till varje organisations unika förutsättningar.

Vårt långa och nära samarbete med stora livsmedelskunder gör att vi idag kan leverera ett system som är väl anpassat till de behov som finns i branschen, från processer och riskanalyser till egenkontroller, styrdokument, avvikelser, reklamationer, revisioner m m. Oavsett om du arbetar enligt HACCP, ISO 22000, FSC 22000, BRC eller någon annan standard så hjälper Centuri dig att hålla koll på helheten och ständigt förbättras.

 

 
 
Skapa överblick över verksamheten

Visualisera era processer

centuri9_processer_clear-1-2Med Centuris integration med 2c8 får du inte bara en ritplatta utan ett fullvärdigt modelleringsverktyg. Det gör att du exempelvis kan kartlägga processer, skapa informations-modeller och säkerställa roller och ansvar i hela organisationen.

Eftersom 2c8 är objektsbaserat kan du vrida och vända på informationen ur alla möjliga perspektiv. Du kan också sätta upp dashboards med alla relevanta nyckeltal och följa verksamheten. Dessutom kan du koppla relevanta instruktioner till varje process och aktivitet och starta körbara processer, som till exempel att rapportera avvikelser, direkt från kartan.

 
Hantera risker proaktivt

Systematisera kvalitetsarbetet

Skärmavbild 2023-06-09 kl. 13.36.04Med Centuris Risk-modul gör du enkelt proaktiva riskanalyser oavsett om det gäller HACCP, VACCP, TACCP, BRC, FSC, ISO 22000 eller någon annan standard. Identifiera kritiska punkter, definiera mätvärden och koppla rutiner till respektive standard. Med Centuris körbara processer kan du också skapa förebyggande åtgärder och säkerställa genomförande och uppföljning. 

Dessutom kan du koppla alla avvikelser eller reklamationer till de identifierade riskerna, och på det sättet snabbt identifiera trendande fel och förstå grundorsakerna bättre. Verklighet och teori är ju ibland olika saker...

 

 
 
Hitta snabbt och enkelt

Individanpassade sökresultat

Skärmavbild 2023-06-09 kl. 13.05.10Med Centuri får ni en individcentrerad användarupplevelse som gör det lätt att snabbt hitta relevant information.

Sökalgoritmer säkerställer relevanta resultat i fritextsökningar och filter gör det enkelt att förfina resultaten ännu mer och bara visa det som är relevant. 

Taggstrukturen gör det enkelt att gruppera information utifrån det som känns mest logiskt för att hitta, och du kan ha parallella strukturer för t ex olika standards, avdelningar, produkter . Ändrar du informationen på ett ställe så slår det givetvis igenom överallt där den finns publicerad.

För dig som har medarbetare som inte sitter vid datorer hela dagarna så kan vi dessutom, med hjälp av våra REST-baserade API:er och Iframes, visa informationen direkt i produktionssystemen och vi har kvalitetssäkrade rutiner för publicering på anslagstavlor, pärmar etc.

 
Kvalitetssäkra flödena

Rätt sak i rätt tid ger resultat

Skärmavbild 2023-06-09 kl. 13.17.50Processtödet i Centuri säkerställer att rätt person gör rätt saker i rätt tid. Oavsett om det gäller att godkänna ett dokument, hantera en avvikelse, säkerställa behörigheter, hantera projektaktiviteter eller genomföra egenkontroller/revisioner.

Med en av marknadens mest kompetenta och konfigurerbara processmotorer så sätter du själv upp eller ändrar i processerna, utan långa förstudier och teknisk utveckling.

Allt för att säkerställa att rätt saker hanteras av rätt person i rätt tid.

Och med full kontroll på alla flöden blir det också enklare att följa upp resultatet. Oavsett om du väljer att göra det som rapporter i Centuri eller integrerat i en BI-lösning.

 
 
 
Läs mer om Centuris lösningar

Centuri som ledningssystem

Centuri är ett heltäckande och intuitivt informationshanteringssystem som hjälper er att skapa ett levande ledningssystem.

Läs mer här
shutterstock_373407667