Affärsledning

Snabba effektvinster.

Automatiserade informationsflöden minskar administrationen och ökar affärsnyttan genom att fler kan ägna arbetstiden åt arbete som är lönsamt. Centuri hjälper till med att hitta rätt information och att hantera och integrera informationsprocesser.

Boka demo
A challenging wooden maze game where a ball is manouvered to miss the holes.
Affärsledning

Rätt information hamnar rätt.

Ett bra system individanpassar informationsflödet. I Centuri får varje medarbetare bara  tillgång till den information som är nödvändig för det egna arbetet. Masskommunikationens dagar är över. 

Boka demo
Rätt information hamnar rätt.
Affärsledning

Hittar det som är relevant.

Samtliga i företaget hittar snabbt nålen i höstacken. Centuris användarvänliga sökfunktion spårar informationen oavsett var och hur den är lagrad. Sökningen är både individ- och beteendebaserad och alltid uppdaterad.

Affärsledning

Minskade
risker.

Precisionen i Centuris sökmotor, enhetliga mallar och automatiska återkoppling gör att inget ärende riskerar att bli liggande eller glömmas bort. Den effektiva avvikelsehanteringen får risken för kostsamma fel och misstag att minska.

Boka demo
Plattformen
Plattformen

Är allt i sin ordning på jobbet? Säkert?